Cần nhượng cơ sở Anh Ngữ Quốc Tế tại quận Long Biên, Hà Nội
Giáo dục Anh Ngữ được mua bản quyền của nước ngoài. Đông học sinh, hiện tại: 100 học sinh, hoạt động tốt, đang mùa tuyển sinh, có thể tăng thêm 50- 70 học sinh, giá thuê nhà rẻ, nhà rộng.
Giá bán: Thỏa Thuận
Liên hệ chính chủ: 0981168467
Cần nhượng cơ sở Anh Ngữ Quốc Tế tại quận Long Biên, Hà Nội | Sang nhượng văn phòng, chuyển nhượng văn phòng, chuyển nhượng - Infotivi.net sang nhượng