Gia đình tôi muốn nhượng lại 1 suất kinh doanh trong trung tâm thương mại chợ Mơ cho ai có nhu cầu.

Chi tiết xin liên hệ: Chị Thành - 0912766810