Bán 6ha5 ngay cảng Nam Vân Phong Ninh Thuỷ - Ninh Hoà
giá chỉ 2 Tỉ 900
đường đi chung 7m
cách cảng tầm 1km
chuẩn sắp đi định cư nước ngoài nên cần bán nhanh

Lh 0985451850



Bán 6ha5 ngay cảng Nam Vân Phong Ninh Thuỷ - Ninh Hoà
giá chỉ 2 Tỉ 900
đường đi chung 7m
cách cảng tầm 1km
chuẩn sắp đi định cư nước ngoài nên cần bán nhanh

Lh 0985451850