Chính chủ bán chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng, chọn căn,tầng, diện tích, vào tên hợp đồng chính chủ

- Căn số 1 (A1) dt 97,63m2 căn góc gồm 3 Phòng ngủ, ban công ĐB

- Căn số 2 (A2) dt 99,53m2 gồm 3 phòng ngủ, ban công ĐB

- Căn số 3 (A3) diện tích 65,68m2 gồm 2 phòng ngủ, ban công ĐB

- Căn số 4 (E1) diện tích 131,37m2 gồm 3 phòng ngủ, ban công ĐB

- Căn số 5 (E2) diện tích 131,48m2 căn góc gồm 3 phòng ngủ, ban công ĐB

- Căn số 6 (D6) diện tích 131,49m2 gồm 3 phòng ngủ, ban công ĐN

- Căn số 7 (D6) diện tích 131,49m2 gồm 3 phòng ngủ, ban công ĐN

- Căn số 8 (E2) diện tích 131,48m2 gồm 3 phỏng ngủ, ban công TN, ĐN

- Căn số 9 (E1) diện tích 131,37m2 gồm 3 phòng ngủ, ban công ĐB

- Căn số 10 (B3) diện tích 65,68m2 gồm 2 phòng ngủ, ban công ĐB

- Căn số 11 (A2) diện tích 99,53m2 gồm 3 phòng ngủ, ban công ĐB

- Căn số 12(A1) diện tích 97,63m2 gồm 3 phòng ngủ, ban công ĐB

- Căn số 13 (D5) diện tích 132,3m2 gồm 3 phòng ngủ, bn công TB

- Căn số 14 (D5) diện tích 132,3m2 gồm 3 phòng ngủ, , bn công TB

Quý khách quan tâm xin liên hệ ban quản lý dự án A.Tiến 0984.849.858-0936.362.710