Cho nhóm sinh viên hoặc gia đình thuê nhà số 3 Trần Phú

Địa chỉ: 3 Trần Phú, Phường 4, Quận 5 (trong hẻm)

Diện tích: 60m2 (chưa kể diện tích phụ)

Giá: Thỏa thuận

Liên hệ: 54315561 - 0903918456 - Cô Thanh (liên hệ ĐT để đi coi nhà)