Hệ thống đường ngang 9m, có kinh xả thải, chỗ rộng thoáng mát