Mình nhận đặt chỗ thuê (dài hạn ) kiot HH4 Linh Đàm:
-Ki ốt 32 Tòa A diện tích 57,93m giá 20tr
-Ki ốt 34 Tòa A diện tích 57,58m giá 20tr
-Ki ốt 50 Tòa B diện tích 33,24m giá 25tr
-Ki ốt 52 Tòa B diện tích 38,88m giá 25tr
-Ki ốt 54 Tòa C diện tích 38,88m giá 25tr
-Ki ốt 56 Tòa C diện tích 30,94m giá 25tr
-Ki ốt 58 Tòa C diện tích 33,74m giá 25tr
Đã làm cửa quấn và gác xép. Lh: A Đức. 0977741987.
CHO THUÊ KIOT HH4 LINH ĐÀM