có 5 phòng, đường giao đi Ninh Hiệp. xunh quanh có nhiều ki ốt
17x4.5 m2
https://www.chotot.com/huyen-gia-lam...-29460951.htm#
sđt ở link