Địa chỉ: 120 (số cũ 1259) Hiệp Nhất, P4, Q.Tân Bình, HCM

Liên hệ cô Nguyên: 0903033945