cho thuê nhà tổ 15 Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp

Nhà mới xây nhưng chưa ở, nên giờ cho thuê lại, hợp với gia đình

Diện tích: 100m2

Gần suối khoáng nóng Tháp Bà Ponaga Xe Nha Trang

Có sân rộng,đương đi rộng 7m, xe ô tô vào dễ

Liên hệ: 0982831857