Cho thuê phòng dạy học, phòng rộng rãi đủ cho 15- 20 hoc sinh ngồi

Muốn ngày nào dạy cũng được còn thời gian

Giá cho thuê: 1 triệu/tháng

Với diện tích: 48m2

Xin liên lạc qua số điện thoại này: 0906.742.440 ( Chú Quang)