Nhà 3 tấm rưỡi
Diện tích nền 43 m2
Diện tích sử dụng 150m2
Địa chỉ: số 6 Nguyễn Thị Định (Đường 15 cũ)-Phước Long-Nha Trang.
(Ưu tiên cho thuê dài hạn)
Liên hệ: 0915-511-7269