cho thuê nhà xưởng kho bãi, có đày đủ điện 3 pha, nước sạch..có thể tách lô lẻ