Trung tâm Alléwork, số 15 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội cho thuê phòng học, phòng đào tạo, phòng họp, phòng hội thảo, phòng hội nghị và phòng lab.

Phòng họp - Lobby


Phòng Lotus


Phòng LAB


Phòng Speak it loud


Phòng Bamboo


Phòng DynEd


Giá thành từng phòng