cho vay lãi xuất thấp đơn giản
yêu cầu: - bản lương 3 tháng gần đây nhất, (chỉ cần lương 3 triệu)
- photo chứng minh nhân dân, hộ khẩu ở tỉnh nào cũng được
mức cho vay từ 10- 70 triệu
thời hạn vay và trả trên 6 tháng
liên hệ: 0166 57 57 598 để biết thêm thông tin