Chung cư Dương Nội - thành phố của màu xanh

Tòa CT7G- căn 305 điện tích 56m2, ban công Tây Bắc, bán 18,5 triệu/m2

Tòa CT7E- căn 2106 diện tích 54,4m2, ban công ây Nam, bán 18,5 triệu/m2

Tòa CT7G- căn 1207 diện tích 56,5m2, ban công Tây Bắc, gốc 22,8 triệu/m2, bán cắt lỗ 2,8 triệu/m2 (bán 20 triệu/m2)

Liên hệ: Đại Hưng 01658 45 1977