Chuyên đo đạc nhà đất, tư vấn chỉ giới đường đỏ, quy hoạch Hà Nội.

Phục vụ cho việc mua bán, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà chuyển mục đích sử dụng.
Nhận làm dịch vụ giấy tờ nhà đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhận đo đạc khảo sát địa hình, địa chính, giải phóng mặt bằng, quan trắc lún, bố trí công trình, giao thông, thủy lợi, thủy điện....

Nhận đo đạc, cắm mốc giao đất, dịch vụ xin chỉ giới đường đỏ, thỏa thuận độ cao công trình.

Liên hệ: 0975857078

Địa chỉ: 52 Lê Đại Hành