Việc xem ngày tốt xấu trong tháng và trong năm xưa nay đã trở thành một nét văn hóa và phong tục tập quán của người Việt Nam. Trước khi thực hiện một việc gì đó thì người ta sẽ không quên việc xem ngày tốt xấu. Bởi việc làm này có ý nghĩa quan trọng quyết định đến việc công việc của bạn có thành công hay không? Có gặp nhiều may mắn trong quá trình thực hiện hay không? Đó là việc rất dễ hiểu. Bản thân tôi cũng thế, trước khi làm một việc gì đó thì tôi sẽ tiến hành xem ngày tốt xấu đã rồi mới quyết định có nên hay không việc thực hiện công việc của mình.
Xem ngày tốt xuất hành

Xuất hành có nghĩa là rời khỏi nhà để đến một nơi nào đó, thực hiện việc gì đó có thể là học tập hoặc làm ăn. Việc đó rất quan trọng và ảnh hưởng đến cuộc đời của mỗi người, vì thế nên họ có nhu cầu xem ngày xuất hành tốt với mục đích mong cho mọi việc được bình an và may mắn. Đó là điều dễ hiểu và hầu như người Việt nào cũng thế, trước khi rời khỏi nhà để đến vùng đất khác thì họ sẽ xem ngày thôi.