[replacer_a]
Nghề Công tác xã hội được coi là một trong những nghề làm đẹp cho xã hội. Thông qua khóa sơ cấp chứng chỉ Công tác xã hội sẽ giúp bạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, qua đó ứng dụng tốt trong công việc
Trường Cao đẳng Duyên Hải thông báo mở lớp hệ Sơ cấp (Cấp chứng chỉ) Công tác xã hội
Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành trong một số công việc thuộc nghề Công tác xã hội như kiến thức cơ bản về yêu cầu, tiêu chuẩn của nghề; áp dụng được một số kiến thức nhất định khi công tác và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; Tổ chức các hoạt động văn hóa, huy động nguồn lực; Trang bị cho người học các kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực công tác xã hội đối với những nhóm đối tượng đặc thù.
Sau khi kết thúc khóa học, những học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ sơ cấp Công tác xã hội theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Mục tiêu đào tạo:
Kiến thức:
- Người học được cung cấp kiến thức về Chính trị, Pháp luật, Xã hội học làm cơ sở thực hành nghề. Các kiến thức về nghề nghiệp Công tác xã hội, công tác xã hội với cá nhân, nhóm và cộng đồng, kiến thức về chính sách an sinh xã hội với các nhóm đối tượng đặc thù; dân số kế hoạch hóa gia đình;
- Trang bị các kiến thức về tổ chức các hoạt động văn hóa, tổ chức huy động nguồn lực;
- Trang bị kiến thức về giao tiếp, thương thuyết, vận động;
- Nắm vững hệ thống lý thuyết về hành vi con người, về hệ thống, lý thuyết tâm lý ứng dụng trong giải quyết vấn đề của đối tượng;
Kỹ năng:
- Vận dụng tốt và linh hoạt các kỹ năng lắng nghe tích cực, đặt câu hỏi, kỹ năng phỏng vấn, tham vấn, trợ giúp đối tượng;
- Thành thạo kỹ năng truyền thông vận động, kỹ năng giám sát, đánh giá, thu thập thông tin;
- Tổ chức được các chương trình hỗ trợ đối tượng;
- Vận dụng tốt kỹ năng giải quyết xung đột trong nhóm và gia đình;
- Thực hiện tốt kỹ năng thương thuyết;
Nội dung đào tạo chứng chỉ Công tác xã hội
Chứng chỉ Công tác xã hội gồm 3 Modul sau:
- Modul 1: Nhập môn công tác xã hội, bao gồm 3 tín chỉ.
- Modul 2: Công tác xã hội cá nhân và nhóm, bao gồm 4 tín chỉ.
- Modul 3: Công tác xã hội với các nhóm đối tượng, bao gồm 8 tín chỉ.
Cơ hội việc làm về ngành Công tác xã hội:
- Các cơ sở xã hội, bảo trợ xã hội;
- Các tổ chức thuộc lĩnh vực an sinh xã hội;
- Các lĩnh vực có liên quan như y tế, pháp luật, văn hóa, truyền thông cũng như các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội;
- Các tổ chức chính phủ và tổ chức phi chính phủ.
------------------------------
Cty Cổ phần Giáo dục VN
Hotline: 0902767663 (Ngọc Trâm)
Mail: ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI

Tham khảo:
ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn