Mở bán 60 lô đất nền đẹp tại dự án Golden Hills phân khu C1 giá từ 3,1 tỷ đến 6,9 tỷ
Tha hồ mã căn đẹp hợp tài số, kính mời lựa chọn:
HOTLINE: 0984.44.32.74 Thiện 24/7 Zalo, Viber. Chiết khấu 10% tặng 2 cây vàng SJC

1. C1.B2-27.022 31. C1.B2-36.006
2. C1.B2-27.033 32. C1.B2-36.007
3. C1.B2-29.014 33. C1.B2-36.008
4. C1.B2-31.006 34. C1.B2-36.009
5. C1.B2-31.007 35. C1.B2-36.010
6. C1.B2-31.008 36. C1.B2-36.011
7. C1.B2-31.009 37. C1.B2-36.012
8. C1.B2-31.010 38. C1.B2-37.021
9. C1.B2-31.011 39. C1.B2-37.022
10. C1.B2-32.013 40. C1.B3-38.001
11. C1.B2-32.014 41. C1.B3-38.002
12. C1.B2-32.015 42. C1.B3-38.003
13. C1.B2-32.017 43. C1.B3-38.004
14. C1.B2-32.018 44. C1.B3-38.005
15. C1.B2-35.002 45. C1.B3-38.006
16. C1.B2-35.003 46 C1.B3-38.007
17. C1.B2-35.004 47. C1.B3-38.009
18. C1.B2-35.005 48. C1.B3-38.010
19. C1.B2-35.006 49. C1.B3-38.011
20. C1.B2-35.007 50. C1.B3-38.012
21. C1.B2-35.008 51. C1.B3-38.013
22. C1.B2-35.009 52. C1.B3-38.014
23. C1.B2-35.011 53. C1.B3-38.016
24. C1.B2-35.013 54. C1.B3-39.001
25. C1.B2-35.014 55. C1.B3-39.002
26. C1.B2-35.015 56. C1.B3-41.001
27. C1.B2-35.016 57. C1.B3-42.001
28. C1.B2-36.001 58. C1.B3-42.002
29. C1.B2-36.003 59. C1.B3-42.006
30. C1.B2-36.004 60. C1.B3-42.007