Bạn là người bận rộn và quỹ thời gian một ngày của bạn không đủ để dành cho việc học tập.

Bạn có việc đột xuất không thể đến lớp được nhưng không thể xin thầy cho nghỉ học.

Bạn mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi thay vì những giờ học căng thẳng mà không mang lại hiệu quả.

Các bạn hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ và giải quyết khó khăn cùng bạn.

Hãy nhớ rằng chỉ nhấc máy gọi cho chúng tôi khi mà bạn gặp khó khăn thực sự và coi đó như là phương án cuối cùng.

Chúng tôi không khuyến khích và sẽ không nhận giúp mọi trường hợp lợi dụng dịch vụ với mục đích lười học hay với mục đích tiêu cực khác.

Điện thoại trợ giúp : 0989.680.548