Dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Thành lập Công Ty (TNHH, CP, DNTN…).

Gồm: Giấy phép đăng ký kinh doanh. Mã số Doanh nghiệp - Con dấu.

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Thay đổi tên công ty.

- Thay đổi trụ sở công ty.

- Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty.

- Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Bổ sung Chi nhánh, Văn phòng đại diện…v.v

Tư vấn, soạn thảo tài liệu hồ sơ doanh nghiệp.

- Đơn đăng ký kinh doanh.

- Danh sách thành viên/cổ đông.

- Điều lệ công ty. Quyết định bổ nhiệm … Giám đốc/ Kế toán trưởng

- Sổ đăng ký thành viên/cổ đông sáng lập.

- Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên.

- Giấy chứng nhận góp vốn cho các thành viên/cổ đông.

Giải thể công ty, tạm dừng hoạt động.

- Quyết toán thuế.

- Khoá mã số thuế. Đăng bố cáo giải thể, sáp nhập.

- Trả giấy phép kinh doanh. Trả Con dấu.

Mọi thắc mắc liên lạc:

Mr Linh - SĐT: 0983 946 062.

Email: linhav5000@gmail.com.