Chuyên đo đạc nhà đất, thực hiện dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất trên địa bàn TP. Hà Nội.

Đo đạc thành lập các loại bản đồ, tư vấn xin chỉ giới Quy hoạch.

Nhận đo đạc cắm mốc giao đất, đo GPMB, thoả thuận chiều cao công trình..

Nhận đo đạc thành lập lưới khống chế mặt bằng, độ cao các cấp hạng.

Nhanh chóng-hiệu quả

Liên hệ: 0975857.078