Chuyên Đo Đạc lập Hồ sơ kỹ thuật phục vụ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại Hà Nội.
Tư vấn Xin chỉ giới Đường đỏ, thông tin Quy hoạch.
Nhận làm Sổ đỏ các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Huyện Đông Anh, Gia Lâm.
Làm việc uy tín lâu dài trách nhiệm.
Liên hệ: Anh Vinh
Điện thoại: 0916.584.248