Do gia đình đổi công việc mới cần sang mặt bằng
- Cùng hàng hóa tủ kệ bao gồm giá sang 90tr
- Hàng bao mới bớt cho ai có thiện trí
Hoặc không muốn lấy hàng hóa kệ
Thì sang lại mb trống sữa chữa 22tr cũng trong đó có 7tr tiền cọcLiện hệ: 0346198869