Khu đô thị Nhơn Hội, dự án Nhơn Hội New City thành phố Quy Nhơn, Bình Định