Dự án Vân Canh HUD

Liền kề 41 ô số 1 với diện tích: 197m2, đường 17.5m.

Hướng Bắc

Liền kề 41 ô 20 , 21 với diện tích: 140m2, đường 17.5m.

Hướng Bắc

Liền kề 37 ô 6 với diện tích: 100m2, đường 12m.

Hướng Bắc

Liền kề 37 ô 17 với diện tích: 100m2, đường 12m, đối diện vườn hoa.

Liền kề 35 ô 16 với diện tích 100m2, đường 12m.

Liền kề 36 ô số 1 với diện tích: 157.5 m2 đường 13.5m.

Ký hợp đồng với Hud

Chính chủ - giá cả thương lượng

Liên hệ: Thanh sàn Hebico - sàn phân phối Hud8

SĐT: 097 656 77 55