Bida quán - Trò chơi bida online đầu tiên tại Việt Nam. bidaquan.net
Bida Quán - Cộng đồng Bida online lớn nhất Việt Nam