Vakaxa là công ty chuyên cung cấp giải pháp và ứng dụng công nghệ Blockchain cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính, bất động sản, giải trí, y tế, vận tải, bảo hiểm…

Các dịch vụ Blockchain:
Phát triển POC
Phát triển hợp đồng thông minh
Phát triển mạng lưới Private Blockchain
Phát triển chuỗi cung ứng (Supply Chain)
Phát triển tiền điện tử
Tư vấn công nghệ blockchain