Giới thiệu dự án Nam 32 chủ đầu tư Lũng Lô
Dự án nam 32 do Lũng Lô 5 làm chủ đầu tư
Vị trí: Đức Giang, Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội
Liền kề nam 32 có diện tích: 70m2, 80m2, 120m2
Khách hàng truy cập web:
https://sites.google.com/site/lienkenam32tmq/home
Liền kề dự án nam 32, bán liền kề biệt thự nam 32