Trong thời gian qua phía ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư 36 với khá nhiều điểm mới so với các quy định hiện tại.Quy định đã đặt ra các giới hạn tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong quá trình tái cơ cấu và phát triển bền vững của hệ thống các tổ chức tín dụng. Thông tư 36 được phía ngân hàng Nhà nước cho biết là đã kế thừa quy định những điểm tích cực của các thông trước đó bên cạnh đó đã được sửa đổi và bổ sung một số quy định.Vinhomes RiversideVinhomes Riverside
Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng đã được bổ sung quy định về vốn tự có và tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.Thông tư đã quy định việc xác định vốn được cấp giảm thấp hơn mức vốn pháp định.Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm cơ sở đánh giá năng lực tài chính khi việc xử lý đối với các trường hợp khi giá trị thực của vốn điều lệ vốn.
Để góp phần tháo gỡ khó khăn thúc đẩy thị trường bất động sản và chứng khoán phát triển theo quy định của thông tư mới đối với các khoản phải đòi cho vay kinh doanh bất động sản và chứng khoán .
Tỷ lệ quy định cụ thể đối với từng loại hình tổ chức tín dụng phù hợp với tính chất phạm vi hoạt động của từng loại hình tổ chức tín dụng.Về những tài sản có tính thanh khoản cao và bổ sung quy định về tỷ lệ dự trữ thanh khoản thông tư hoàn thiện quy định tỷ lệ khả năng chi trả.
Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn thanh khoản gắn với lành mạnh,thì các quy định đối với từng loại hình tổ chức tín dụng phù hợp với tính chất và phạm vi hoạt động của từng loại hình tổ chức tín dụng .Thông tư bổ sung tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được dùng để cho vay dài hạn trung hạn.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư giấy tờ có tính thanh khoản cao và đảm bảo an toàn thanh khoản cũng như khả năng chi trả của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài . Thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, đảm bảo an ninh tiền tệ để bổ sung quy định tỷ lệ đối với việc đầu tư mua trái phiếu chính phủ của từng loại hình tổ chức tín dụng.
Để làm giảm tính cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống ngân hàng quy định cũng bổ sung việc ngân hàng thương mại mua và nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác nhằm kiểm soát và bổ sung một số quy định về giới hạn, điều kiện mua cổ phần, góp vốn giữa các công ty con.

Nếu quý khác hành muốn mua biệt thự vinhomes riverside thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tu vấn 24/24h.Hotline: 0964 66 8888