Viện Phát triển Quốc tế học liên tục khai giảng các khóa học, cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu trên toàn Quốc:
1. Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu
Kinh phí: 800.000VND/01 học viên
2. Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao
Kinh phí: 1.300.000VND/01 học viên
3. Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình
Kinh phí: 1.300.000VND/01 học viên
4. Cấp đổi chứng nhận quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Kinh phí: 500.000VND/01 học viên
5. Giám đốc tư vấn quản lý dự án
Kinh phí: 1.300.000VND/01 học viên
6. Chỉ huy trưởng công trường xây dựng
Kinh phí: 1.000.000VND/01 học viên
7. Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng
Kinh phí: 1.500.000VND/01 học viên
8. Giám sát thi công xây dựng công trình
Kinh phí: 1.800.000VND/01 học viên
9. Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư
Kinh phí: 800.000VND/01 học viên
10. Nghiệm thu hoàn công, thanh quyết toán xây dựng công trình
Kinh phí: 800.000VND/01 học viên
11. Đo bóc khối lượng và lập dự toán
Kinh phí: 800.000VND/01 học viên
12. Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng do biến động về giá nguyên liệu, vật liệu XD
Kinh phí: 800.000VND/01 học viên
13. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng
Kinh phí: 1.300.000VND/01 học viên
14. Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng CTXD
Kinh phí: 600.000VND/01 học viên
15. An toàn lao động, vệ sinh lao động
Kinh phí: 800.000VND/01 học viên
16. Đào tạo thí nghiệm viên và quản lý phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Kinh phí: 1.800.000VND/01 học viên
17. Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh bất động sản
(Môi giới Bất động sản, Định giá bất động sản, Quản lý và điều hành sàn giao dịch)
Kinh phí: 3.500.000VND/01 học viên
* Chi tiết liên hệ: Mr Hưng 0985 886 886; Ms Thanh Tâm 0988 82 08 08
VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Địa chỉ: 32 Trần Quý Kiên - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 37931073, (04) 37931074 Fax: (04) 37931605
Website: http://iid.edu.vn; Email: daotao@iid.edu.vn