Vào thời Đức Phật, có một đệ tử nọ tu hành rất nghiêm chỉnh. Thế rồi, ngày nọ, người chị gái của ông mang đến tặng ông chiếc áo cà sa mới. Chưa kịp mặc y mới lấy một lần, vị ấy đã chết.
Theo thông lệ, y áo của tu sĩ đã mất sẽ được cắt nhỏ ra chia cho các bạn đồng tu. Ấy nhưng lần này, Đức Phật lại bảo các học trò đừng cắt chiếc áo mới của vị ấy. Tất thảy đều ngạc nhiên, vì lời Phật nói xưa nay nhất nhất, không có chuyện nay thế này mai lại thế kia. Đức Phật mới bảo rằng, này các tỳ kheo; hãy nhìn vào trong chiếc y ấy, sẽ thấy có một con rận đang bò.
Ra vậy, thần thức của vị ấy trước khi chết trỗi lên niềm tiếc nuối chiếc y mới chưa được mặc, nên ngay lập tức đã biến thành con rận, ngụp lặn trong đó để thưởng thức chất lụa mềm mát, mùi lụa thơm thơm... Sau khi ngụp lặn rã rời suốt 7 ngày 7 đêm, con rận nhàm chán, mệt mỏi và lăn ra chết. Chiếc y lúc ấy mới được mang đi cắt.
Câu chuyện vị tu sĩ và chiếc y, con rận cho chúng ta quay lại nhìn rõ lại mục đích của mình khi tu. Tu để làm gì? Để giải thoát mọi khổ đau phiền não, hay để rồi lại loay hoay trong tham muốn, khổ đau?
Tu để làm gì - Why should I practice religious virtues?
Truy cập fb: https://www.facebook.com/thienvientuetam/