[replacer_a]Rời khỏi nơi làm việc không an toàn có được trả đủ lương?
Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị xem là vi phạm kỷ luật lao động khi nhận thấy rõ có nguy cơ xảy ra TN lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình nhưng phải báo ngay cho người q/lý trực tiếp để có phương án xử lý.
Đây là một trong những quyền lời của người LĐ nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mình. Để được trả lương đầy đủ trong trường hợp này cần phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
- NLĐ thấy rõ nguy cơ diễn ra TNLĐ đe dọa tới tính mạng, sức khỏe bản thân;
- Phải báo ngay cho người QL trực tiếp để có phương án giải quyết.
Trường hợp người lao động thấy nguy cơ xảy ra tai nạn đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe bản thân mà không báo ngay cho người QL trực tiếp mà tự ý nghỉ việc thì vẫn bị coi là vi phạm kỷ luật LĐ.
Cty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
HOTLINE: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)

Hòm thư:
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1 – CẤP QUẢN LÝ

Xem thêm: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn