Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký mua Chung Cư cho người thu nhập thấp
Thành phần hồ sơ gồm có :
+ Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở.
+ Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở hiện tại.
+ Giấy xác nhận về đối tượng và thu nhập.
+ Bản sao CMTND
+ Bản sao Sổ Hộ Khẩu
+ Giấy tờ ưu tiên : người hoạt động cách mạng, anh hung lao động, thương binh, giáo sư, nhà giáo nhân dân, nghệ sỹ nhân dân, phó giáo sư, nhà giáo ưu tú….
Tư vấn và hỗ trợ làm hồ sơ đăng ký mua nhà thu nhập thấp : Mr.Quân : 0968739928