Đối với bất kì doanh nghiệp nào thì phòng kế toán luôn là phòng quan trọng nhất. Tuy nhiên, trong phòng kế toán lại có rất nhiều các bộ phận kế toán khác nhau như kế toán tài chính, kế toán thuế,... Tuy nhiên trong bài viết này Vietnameworks sẽ chia sẻ cho các bạn về kế toán tài chính là công việc của một kế toán tài chính là gì?
Kế toán sản xuất là gì?
Kế toán có rất nhiều lĩnh vực nhưng chắc hẳn ta không thể không kể đến kế toán sản xuất. sản xuất là quá trình kết hợp giữa sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm. Trong quá trình này phát sinh các nghiệp vụ kinh tế về chi phí về nguyên vật liệu, chi phí về hao mòn tài sản cố định, chi phí về tiền lương công nhân sản xuất và các chi phí khác về tổ chức quản lý sản xuất tạo ra sản phẩm theo kế hoạch.
Kế toán quá trình sản xuất tập hợp những chi phí đã phát sinh trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp thẹo tính chất kinh tế, theo công dụng và nơi sử dụng chi phí. Từ đó tổng hợp một cách trực tiếp hoặc gián tiếp vào tài khoản chi phí sản xuất để tính ra giá thành thực tế của sản phẩm hoàn thành.
Mô tả công việc của kế toán tài chính
Công tác kế toán
Theo dõi hàng hóa, nguyên vật liệu mua về, nợ công với nhà cung cấp, chuyên số liệu về kế toán trưởng.
Theo dõi, phản ánh, hoạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại nhà máy. Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.
Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC.
Tính giá thành sản xuát và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu , vật tư nhân công, khấu hao tài sản...
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
Chịu trách nhiệm sử dụng và khai thác hiệu quả phần mềm kế toán.
Công tác quản lý kho.
Tổ chức công tác sắp dặt kho, bảo quản, phân loại nguyên liệu hàng hóa dễ tìm, dễ lấy.
Kiểm soát công tác nhập, xuất nguyên vật liệu hàng hóa.
Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất tồn kho thực tế của vật tư và thành phần phẩm so với sổ sách.
Xây dựng quy trình quản lý kho, đào tạo nhân viên. Liên tục giám sát, kiểm tra thủ kho trong việc bảo quản- cấp phát vật tư – thành phẩm, lập biên bản đánh giá đạt – khồn đạt để làm cơ sở đánh giá nhân viên.
Làm việc cùng với các phòng quản lý sản xuất kiểm kê vật tư, sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản xuất.
Chịu trách nhiệm về công tác vệ sinh, an toàn , phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai tại kho hàng.
Quản lý , điều hành các thủ kho.
Hướng dẫn, phân công công việc hợp lý cho thủ kho và phụ kho.
Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đào tạo nhân viên về chuyên môn và chấp hành đúng nội quy của kho.
Đánh giá nhân viên.
Kết hợp với các phòng hữu quan giải quyết công việc.
Qua bài viết này, Vietnamworks hi vọng các bạn đã hiểu rõ hơn về công việc của kế toán sản xuất hi vọng sẽ giúp được các bạn đang quan tâm tới công việc này. Truy cập ngay Vietnamworks để đọc nhiều bài bổ ích hơn nhé.

Tìm thêm nhiều thông tin bổ ích khác tại: http://hrinsider.vietnamworks.com