[replacer_a]
Theo Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 về điều kiện hoạt động trong dịch vụ du học, thì toàn bộ các nhân viên, ban lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này yêu cầu đảm bảo kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn và có chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ TVDH theo Thông tư số 29/2013/TT-BGDDT. “Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là điều kiện cần đ/với giám đốc, phó giám đốc, và toàn bộ nhân viên tư vấn, các tổ chức dịch vụ TVDH trên toàn quốc”.
Khóa bồi dưỡng chứng chỉ TVDH khai giảng thường xuyên tại Hà Nội, Đà Nẵng, tp Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác với mục tiêu:
- Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ TVDH cho những đ/tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn DH và cần được đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ TVDH;
- Hỗ trợ công tác quản lý nhà nước đ/vs hoạt động dịch vụ tư vấn DH.
* Đối tượng tham dự:
- Người VN hoặc người nước ngoài thực hiện hoạt động dịch vụ TVDH.
- Đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức và thực hiện.
* Chương trình đào tạo:
Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn DH theo đúng quy định tại Thông tư 29/2013/TT-BGDDT ngày 25/07/2013 v/v Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ TVDH.
* Hồ sơ đăng ký:
- Đơn đ/ký
- 2 hình 4x6 cm
- Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân photo
- Bằng tốt nghiệp Đại học photo
* Sau khi hoàn thành lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ TVDH bạn nhận được:
- Về kiến thức: Nắm vững các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các VB quy phạm pháp luật về giáo dục và hội nhập quốc tế trong GD; các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động dịch vụ tư vấn du học; các kiến thức cơ bản về hệ thống giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới; trách nhiệm và nghĩa vụ của người thực hiện hoạt động dịch vụ TVDH; nghiệp vụ tư vấn du học;
- Về kỹ năng: Nắm vững và nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học; phát triển GD quốc tế; quản lý và hỗ trợ lưu HS;
- Về thái độ: Có ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
Kết thúc khóa học, HV đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ TVDH theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hình thức đ/ký: Học viên có thể liên hệ trực tiếp văn phòng hoặc gọi theo số hotline để được tư vấn chi tiết.
Mọi chi tiết về lớp học xin vui lòng liên hệ:
CTCP Giáo dục VN
Liên lạc: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)
Email: KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Xem chi tiết:
ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn