[replacer_a]
Hướng dẫn viên là gì?

Các hướng dẫn viên du lịch làm việc trong ngành du lịch, hướng dẫn các tour du lịch cho các khách DL. Họ là những chuyên gia về lịch sử của địa điểm và cung cấp cho khách DL của họ những thông tin thú vị về những điểm tham quan thiên nhiên, các di tích lịch sử, bảo tàng, vị trí đẹp và các điểm đến du lịch khác. Hướng dẫn du lịch có thể đề nghị các tour đi bộ, đi xe buýt, hoặc thậm chí dẫn khách du lịch trên sông bằng thuyền. Thường được thuê bởi các công ty DL, hướng dẫn du lịch thường là cư dân của khu vực nơi họ cung cấp tour DL.
Thắc mắc: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)
Chi tiết: LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH