Tổng diện tích từ 230 - 240 m2.
Thích hợp trong xây dựng nhà ở - homestay - mặt hướng biển
Đất có sổ đỏ dùng lâu dài - Tự do xây dựng