Mở bán Cienco Thanh Hà khu A-B

Khu B BT54 đường 17, 5m2, với diện tích: 240m2, giá gốc 15, đã đóng 50% bao tên cienco 5, giá 25 triệu/m2, (tháng 9/2011 chủ nhà mua vào 34 triệu/m2)

Khu A LP6 ô 8, 9, 13 với diện tích: 136m2, bao tên Cienco5, giá 23 triệu/m2,

Khu B BT1 ô 11 với diện tích: 319m2, bao tên Cienco5, giá 27 triệu/m2,

Khu B BT52 ô 11 với diện tích: 233m, ô góc, gốc 12 triệu/m2, đóng 50%, Bao tên Cienco5, giá 26 triệu

Khu D36 ô 20 , diện tích 200m2, bao tên cienco giá 28,

Khu C8 ô 1, diện tích 90m2, đường 20,5m2, bao tên, giá 41 triệu/m2

Khu B - BT54 ô số 17 với diện tích: 240m2, đường 17, 5m2, gốc 15 triệu đóng 50% bao tên cienco 5 giá 22 triệu/m2

Khu B - BT 50 ô sô 16, diện tích 240m2, đường 17m, bao tên chứng nhận tại sàn cienco 5, giá 22 triệu/m2

Khu B-BT52 ô 11 với diện tích: 233m2, ô góc gốc 12, đóng 50%, bao tên cienco 5, giá 25 triệu/m2

Khu B-BT22 ô 5, ô 14 diện tích 360m2, mặt hồ, đường 30m2, gốc 20 triệu, đã đóng 50%, Bao tên cienco 5 giá 24 triệu/m2

Khu B-BT 1 ô 11, diện tích 319m2, đường 42m2, gốc 18, đóng 50%, bao tên cienco 5, giá 27 triệu/m2

Liên hệ trần tài 0975533934