Muathuenhaxuong.com Cần cho thuê kho, nhà xưởng Quận 12:

- Kv 300m2, xd 270m2 giá 16tr/tháng
- Kv 500m2, xd 400m2 giá 22tr/tháng
- Kho xưởng 440m2 giá 21tr/tháng
- Kvxd 500m2, giá 28tr/tháng
- Kv 900m2, xd 620m2 giá 40tr/tháng
- Kv 1700m2, xd 1000m2 giá 60tr/tháng
- Kho xưởng 1000m2 MT QL, giá 70tr/tháng
- kho 900m2 giá 55tr/tháng
- Kv 2000m2, kho 1600m2 giá 110tr/tháng
- Kho xưởng 1400m2 giá 3500$/tháng
- Mb kho xưởng QL1A 5500m2, 7500m2....
Kho xưởng mới, XD cao đẹp, điện pha, đường xe tải. Hợp kho hàng, sản xuất cơ khí, bao bì, dệt....

HĐ dài hạn. MTG

a.Tùng 0909298353