Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi khoa học hiện đại tiên tiến đã được áp dụng và tất cả mọi thứ thì những tưởng có thể giải thích được bằng khoa học. Việc mê tín dị đoan dường như là không còn bất kỳ chỗ đứng nào nữa. Tuy nhiên có một yếu tố mà người ta vẫn hay nhầm lẫn với mê tín di doan đó chính là vấn đề tâm linh vẫn được con người vô cùng trú trọng. Bởi vậy cho nên, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tâm linh thì con người ta luôn luôn coi trọng và việc xem Chọn tuổi dựng vợ gả chồng mang lại hạnh phúc viên mãn là một trong số đấy. Vậy việc xem tuổi khắc đó là gì?


Không chỉ là xem tuổi có khắc nhau mà xem tuổi có hợp nhau không cũng là vấn đề mà người ta rất hay đề cập đến, chẳng hạn như xem những người Các tuổi ngọ và dậu, ngọ và thân có hợp nhau không? nếu như hợp nhau thì đó là hợp về đường tình duyên, đường công danh hay là hợp cả hai. Đây cũng là khía cạnh được xuất hiện trên các trang mạng với tần xuất vô cùng lớn. Tuy nhiên, cái mà chúng ta bàn đến ở đây không phải là việc hai tuổi này có hợp hay không hợp với nhau hay không mà việc chúng tôi muốn nhắc đến đó là nếu hợp nhau thì sẽ đem lại gì và không hợp nhau cũng vậy.