Nhà trống cho thuê dạy học
Gần trường cấp 1: Trần Văn ơn
Trường cấp 2: Nguyễn Văn Trỗi
Trường cấp 3: Phú nhuận,Q.Gò Vấp