Nhà trống cho thuê dạy học:
Gần trường cấp 1: Trần Văn Ơn
Trường cấp 2: Nguyễn Văn Trỗi
Trường cấp 3: Phú nhuận,Q.gò vấp