Kỹ sư xây dựng, 03 năm kinh nghiệm làm ở các phòng ban của công ty XD, 04 năm làm Đội trưởng, Thầu phụ nhận việc làm thêm:
1. Dự toán:
- Bốc tách khối lượng, lập dự toán theo định mức, giá thời điểm (Theo bản vẽ Chủ Đầu Tư cung cấp).
- Tư vấn, hướng dẫn chi tiết cách xem dự toán, cách quản lý khối lượng, định mức thực tế để Chủ đầu tư dễ dàng quản lý nhà Thầu làm đúng qui định, qui chuẩn và TCXD.
- Đảm bảo tiết kiệm chi phí khoảng 10%, đảm bảo chất lượng công trình.
- Đảm bảo phát sinh ngoài ý muốn gần như là 0%
- Giá lập dự toán: 40.000đ/m2 (tính m2 theo XPXD)
- Tiến độ lập dự toán:
+ Nhà phố : Theo modul 30m2 XPXD/1 ngày.
+ Cao ốc hay công trình >1000m2: Theo modul 100m2 XPXD/ngày.
- Theo modul 30m2 XPXD/1 ngày với công trình nhà phố

2. Lập bản vẽ thiết kế: Chủ yếu nhà phố có DTXD <=1000m2.
- Đơn giá: 90.000đ/m2 (Bao gồm: Kết cấu, điện nước, thông tin, Kiến trúc)
- Tiến độ: Sẽ chi tiết theo phương án thiết kế.
3. Tư vấn ban đầu dự án: Gồm tư vấn lựa chọn vật tư, nhà thầu, phương án giao thầu, quản lý (Tư vấn và trả lời các thắc mắc, nghi vấn của chủ nhà …)
- Giá trọn gói: 2.000.000đ
- Thời gian tư vấn : 01 ngày.
4. Giám sát và Quản lý dự án:
- Đơn giá: 12 triệu/ 01 tầng xây dựng.
- Thời gian có mặt: 70% thời gian trong ngày.
- Không nhận giám sát, quản lý dự án công trình có thời gian thi công lớn hơn 01 năm.
5. Giám sát điểm dừng kỹ thuật (phần thô):
- Đơn giá: 05 triệu/ 01 tầng xây dựng.
- Thời gian có mặt: Lúc thi công đến điểm dừng kỹ thuật theo kế hoạch thi công, và đề cương giám sát phê duyệt trước.
- Không nhận giám sát, quản lý dự án công trình có thời gian thi công lớn hơn 01 năm.


Phương châm làm việc và hợp tác:
“ Chủ đầu tư tự kiểm soát chất lượng tối ưu
Nhà thầu bán sản phẫm chân chính phù hợp “

Liên hệ: 0903 867 321 Mr Sơn