logo xaysua.vn

+Thi công xây mới nhà dân dụng.
A. [replacer_a]. + Vật liệu phần thô và hoàn thiện. + Điện nước và trang thiết bị điện nước. + Sơn bả (hoặc lăn sơn). + Cửa đi, cửa sổ. Chi tiết gói sản phẩm này tùy thuộc vào mức độ đầu tư. B. Hoàn thiện thô. + Thiết kế sơ bộ. + Như trên… C. Xây thô. + Bao gồm toàn bộ vật liệu phần thô. (Không trát, ốp lát)
Các hạng mục hoạt động:

- [replacer_a]
- [replacer_a]
- [replacer_a]
- [replacer_a]
- [replacer_a]
- [replacer_a]
- [replacer_a]
- [replacer_a]

Liên hệ trực tiếp:
Mr Tùng : 0936.335.866 
Mr cường : 0913.201.554

Hoặc truy cập Website : [replacer_a]

Để biết chi tiết hơn, mời các bạn vào xem thông tin tại: [replacer_a], [replacer_a], [replacer_a], [replacer_a], [replacer_a], [replacer_a], [replacer_a]