Trung tâm mình nhận tư vấn, đào tạo và liên kết với các trung tâm cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (của trung tâm và của Bộ giáo dục), chứng chỉ nghề các loại…

Đảm bảo Uy tín và chi phí hợp lý nhất. Nhận đào tạo cấp tốc đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh du học,...

Chứng chỉ Tin học A, B, C của trung tâm và của bộ giáo dục.

Chứng chỉ Ngoại ngữ A, B, C của trung tâm và của bộ giáo dục : Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiến Hàn, Tiếng Pháp, Tiếng Đức....

Chứng chỉ Tiếng Anh cao cấp : Toeic, Toefl IBT, .... dùng thi cao học, du học.

Chứng chỉ kế toán tổng hợp, kế toán trưởng ...

Chứng chỉ chứng khoán, môi giới chứng khoán, hành nghề chứng khoán...

Chứng chỉ nghề : nấu ăn, xăng dầu,....

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm....

Chứng chỉ môi giới bất động sản, giám sát thi công và các chứng chỉ khác nếu bạn có yêu cầu.

Liên hệ: Ms Chung: SĐT: 098.389.5016

Email: chungltk.dt@gmail.com