Nháy mắt hay nhay mat trai, giật mắt phải là một điềm thông thường hơn hết mà mỗi người trong chúng ta đều biết. Đó là một hiện tượng tự nhiên xảy ra ta không thể khống chế được.Về sự ứng nghiệm của loại điềm này thì mỗi người hiểu một nghĩa khác nhau và gần như do sự truyền khẩu, mà không căn cứ vào đâu cả. Theo các cụ ngày xưa vẫn quan niệm:” đàn ông nháy mắt phải là tốt, nháy mắt trái là xấu” còn phụ nữ thì ngược lại. Để xem hiện tượng nháy mắt trái liên tục báo hiệu điều gì, hãy cùng chúng tôi chú ý theo dõi bài viết sau nhé!


Giật mắt trái
23 giờ đến 1 giờ có bạn bè ở xa về.
01 giờ đến 03 giờ buồn bực do người trong thân gây ra.
03 giờ đến 05 giờ có người mang tài lợi đến.
05 giờ đến 07 giờ có người âm thầm giúp đỡ mình, sẽ có tin trong vài ngày.
07 giờ đến 09 giờ có khách quấy rầy.


09 giờ đến 11 giờ Có người mời ăn uống.
11 giờ đến 12 giờ có người đem tin vui về.
giải mã giấc mơ thấy 13 giờ đến 15 giờ có tin vui.
15 giờ đến 17 giờ gặp chuyện bất ngờ về tình cảm.
17 giờ đến 19 giờ có khách sang đến nhà bàn chuyện hôn nhân, hay chuyện làm ăn.
19 giờ đến 21 giờ việc suy tính trong lòng sắp thành tựu.
21 giờ đến 23 giờ có khách quí đến nhà.