NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Có 6 nhóm đ.tượng cần phải được đào tạo ATVS lao động
- GĐ, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
- Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng LĐ theo HĐ lao động;
- Thủ trưởng và cấp phó: các đ.vị sự nghiệp của Nhà nước; các đ/vị sản xuất, kinh doanh, DV thuộc CQHCSN, tổ chức chính trị, tổ chức CT-XH, tổ chức XH – nghề nghiệp, đ/vị thuộc QĐND, công an ND; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng LĐ;
- Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về ATVS lao động của cơ sở; người làm công tác q.lý kiêm phụ trách công tác an toàn vệ sinh LĐ.
- Người LĐ làm công việc có y/c nghiêm ngặt về ATVS lao động theo Danh mục ban hành tại Phụ lục I của TT này.
- Người lao động không thuộc các đ/tượng nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng LĐ).
Cty CP Giáo Dục Việt Nam
HOTLINE: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)

Hộp thư: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn
Link: nhung dieu can biet ve an toan lao dong