Nhường đất khu phố chợ Hòa Hải đườnng 7,5m Văn Tân

Hướng Nam

Diện tích 154m2

Giá 730 triệu mong tiếp người thiện chí.

Liên hệ: Huỳnh Đăng Châu, 21 Trương Văn Hiến, Đà Nẵng,

Tel. 0905977959